Vad är en revision?

auditDet är stor skillnad på en bokföring och en revision. Speciellt när det gäller större företag som enligt lag behöver ha en auktoriserad revisor. I det fallet krävs en utbildad person som har genomgått den utbildning som krävs samt att denna har godkänts vid ett prov för att få utföra denna uppgift. När det gäller bokföring är detta något som alla kan göra på egen hand. Naturligtvis kan detta vara svårare eller enklare beroende på vilken kaliber företaget är av och hur mycket det är som ingår i detta. Inom bokföring handlar det om att man för ett system både via dator och i utskrivna fysiska papper. Här ingår utgående saldo, balansräkningar, ingående saldo samt kontering för att bara nämna några av de uppgifter som finns att göra i en bokföring.

När det kommer till en revisors arbete handlar detta helt enkelt om att kontrollera bokföreningen och se över så att alla de siffror och papper som finns verkligen är med sanningen överensstämmande. En revisor kan vara en utbildad person eller någon som utsetts att godkänna alla de uppgifter som finns. För ett mindre företag eller en förening kan det räcka med vem som helst, men för ett större företag krävs en auktoriserad revisor.

När det gäller auktoriserade revisorer i jämförelse med de som bara skriver under att siffrorna stämmer, finns det också en skillnad i ansvarsfördelning. Den revisor som bara utsetts utan att ha en utbildning för arbetet kommer att inneha ett mindre ansvar enligt lag, än vad den som arbetar professionellt och har den utbildning som krävs för att göra jobbet. En revision är helt enkelt en kontroll över att de förhållanden i bokföringen och företagets eller föreningens ekonomiska situation som uppges verkligen stämmer. Här handlar det inte om att göra själva bokföringen, utan den är redan utförd av andra människor.